Bílý dopis
Jarní dopis
Vzpomínkový dopis
Vyčítavý dopis
Májový dopis
Horský dopis
Poetický dopis
Lázeňský dopis
Pátrací dopis
Pošetilý dopis
Vysočinový dopis
Děkovný dopis
Harmonický dopis
Meditační dopis
Pravdivý dopis
Poslední dopis
 


Děkovný dopis

Kdysi jsem Ti řekl, že máme oba dva něco společného. Ale co nás od sebe stále bude oddělovat, je to, že se dívám spíše na přítomnost a minulost a Ty na budoucnost. Je to tak asi správné. Starému člověku zbývá jen to, co teď, dnes, před sebou, a pak celá ta halda vzpomínek, rozjímání, co udělal, nebo neudělal, a houby se stará o to, co bude zítra, za měsíc, za rok. A tak se mi ani tak moc nediv, že se mi vynořuje ten poslední rok, či vlastně jen půlrok, a že se mi to všechno zdá jako sen. Teď doopravdy nevím, co byla skutečnost a co sen. Tys byla takovou průvodkyní, která se mnou šla, se Ti chtělo, nebo jsem sám k sobě přivolával. O kolika věcech jsme spolu hovořili, o kolika věcech jsme se přeli a dohadovali! Jak často jsem se k Tobě utíkal se svou bolestí, beznadějí, pochybami! Nevím vlastně, proč jsem Ti sám o sobě tolik říkal a proč jsem Ti otevíral okénko do svého nitra. Možná, že se mi zdálo, že mi můžeš pomoci. Tys mi skutečně pomáhala, i když možná ne nějak záměrně, ale spontánně, přirozeně, jak to prostě vyplývá z Tvé povahy. Vlastně bych měl litovat, žes musela přijímat ode mne to, co mne tížilo, že jsem Ti nedával ani radost, ani veselost, ale jen neradostnost a skepsi. Teď si říkám, že jsem vlastně využíval pro sebe, že jsem byl egoista a že mi můžeš právem říci, že Tys mi dávala útěchu a   jsem Ti nedal nic. to vím, moc dobře to vím. Nikdy Ti nebudu moci odplatit to, žes byla vedle mne v těch černých dnech mého života. A tak jen mohu poprosit, aby ses na mne nezlobila. Chytám se úzkostlivě ruky upřímně podané a jsem rád, že mám někoho, kdo jde vedle alespoň symbolicky. Ta bílá ruka hřeje, i když je vzdálená a nepřítomná.

Home

About Jarmila

Books

Stories

Literary News

Literary Friends

Contact

What's Next

Příbĕhy