Bílý dopis
Jarní dopis
Vzpomínkový dopis
Vyčítavý dopis
Májový dopis
Horský dopis
Poetický dopis
Lázeňský dopis
Pátrací dopis
Pošetilý dopis
Vysočinový dopis
Děkovný dopis
Harmonický dopis
Meditační dopis
Pravdivý dopis
Poslední dopis
 


 

Zdálo by se, že se vše minulé propadne v zapomnění. Ale jednoho dne začneme vyhrabovat krystalky hezkých chvil. Bude to vše jakoby vymyšlené nejslavnějším básníkem, který evokuje neskutečné do skutečnosti a vše ukládá do veršů.

 

Slova však zachycují jen nepatrnou část oné skutečnosti. Váznou nám někde hluboko v duši, a to, co říkáme, je jen matným odleskem. Proto se úsměv jednou spatřený prodlužuje v paměti do nekonečna. Proto tam drobnosti nabývají důležitosti a mnohé je na nich závislé bez příčiny a následku, počátku a konce.

Někdy musíme zůstat se slovy sami, abychom pochopili, jak člověk vlastně celý život bojuje sám se sebou i s jinými. Sotva přejde jedny hory, hned se najdou jiné a bílá oblaka vystřídají černá mračna. Člověku často nezbývá, než se s tím vyrovnat a jít dál svou cestou.

 

Koneckonců, člověk si svůj život buduje, alespoň se to tak říká. A co dělá básník? Zrcadlí ten obraz.

 

Copyright 2002, J.M. Skalna

 

 

 

 

Home

About Jarmila

Books

Stories

Literary News

Literary Friends

Contact