Bílý dopis
Jarní dopis
Vzpomínkový dopis
Vyčítavý dopis
Májový dopis
Horský dopis
Poetický dopis
Lázeňský dopis
Pátrací dopis
Pošetilý dopis
Vysočinový dopis
Děkovný dopis
Harmonický dopis
Meditační dopis
Pravdivý dopis
Poslední dopis
 
 Poetický dopis

Měl bych začít nějakým krásným veršem, ale nenapadá mě nic jiného než Seifert -

            Setři si slzy
            a usměj se uplakanýma očima,

            každého dne se něco počíná,

            něco překrásného se počíná!

           

Anebo něco z mého zamilovaného Rilkeho. Ale to nebylo dosud přeloženo. Pokusím se Ti to říci neohrabanou prózou -

Bylo mi tak smutno. Viděl jsem Tě bledou a v úzkostech. Bylo to ve snu. A Tvoje duše zněla.

 

Měl bych si vzít ještě jiné básně na pomoc. Aby to byl takový úspěšný monolog, jaké psal Komenský, když mu bylo zle a když chtěl utěšovat druhé. Vždycky, když máme, nebo chceme někomu vlévat útěchu do srdce, stojíme bezradni a hledáme slova, která ani nemohou vyjádřit to, co chceme říci. Ale jak udeřit na takovou strunu u toho druhého, aby se ozvala právě ta, kterou chceme rozezvučet? A tak jsem skoro zase tam, kde jsem začal. Bojím se slov, aby neporanila.

 

Sedím v křesle, kde vlastně nikdy nesedávám. Kouřím a přemýšlím, jen tak si odvíjím před očima svůj život. Všechno jde samo beze mne. Venku hřmí auta, zaburácí požární siréna, která někam spěchá. Ale v mé pracovně je klid a přítmí. Občas zasvitne ohýnek z dýmky, ale kouř už ani není vidět. Tak se člověk propadá do tmy a ztrácí sám sobě. Snad by pomohlo světlo? Rozsvěcuji všechna světla a chodím z pokoje do pokoje a do kuchyně, a pak zhasínám jednu žárovku po druhé. Trochu čtu, ale nejde mi to. Mám vlhké oči. Vnímám písmena a nechápu jejich smysl. Jsou přede mnou a nevidím za nimi nic. Plachtu smutku nemohu protrhnout. Je těžká, hodně těžká. Někdy to ticho hojí, jindy je z něj úzko.

 

Pokouším se Tě přivést na nějaký kopec, odkud je vidět daleko do kraje a odkud je vidět krásnou modrou oblohu. A tam Ti chci říci: „Podívej, kvetou zde kopretiny.“ Aby ses aspoň na chvilku usmála a pak aby ses usmívala již stále, každý den. Moc bych si to přál.

 

 

Home

About Jarmila

Books

Stories

Literary News

Literary Friends

Contact

What's Next

Příbĕhy