Bílý dopis
Jarní dopis
Vzpomínkový dopis
Vyčítavý dopis
Májový dopis
Horský dopis
Poetický dopis
Lázeňský dopis
Pátrací dopis
Pošetilý dopis
Vysočinový dopis
Děkovný dopis
Harmonický dopis
Meditační dopis
Pravdivý dopis
Poslední dopis
 


Jarní dopis

Nevím, kdy jsem začal mít rád jaro. Zda od nejútlejšího mládí, kdy jsem mohl vyběhnout na trávník, brodit se v potoku a lézt po stromech, či snad až později. Zdá se mi, že to přece jen bylo později, když jsem dospíval. Byl jsem na měšťance, bylo mi patnáct let, a to jsem již nebyl doma u nás na horách, ale dole, v kraji, jak se u nás říkalo. Tam všechno kvetlo a ptáci, ti se tolik nazpívali, jak by to řekl Karafiát v Broučcích. Myslím si, že jsem od jara očekával vždycky mnohem víc, než mi dalo. Vyzvedal jsem jaro nad veškerou všednost.

  Znovu se zamýšlím nad vztahem všednosti a poezie a vůbec nad tím, co ta všednost je a co je poezie. Teď ani sám nevím, co je všednost života, všednost práce, všednost dne a co je poezie života, práce a dne. Je to se mnou vždycky tak. Jak začnu přemýšlet o nějakém problému, všechno se mi zrealizuje tak, že pak už pochybuji o všem. Každý pojem, který se mi zdál ze začátku zcela jasný, se najednou při bližším ohledání a zamyšlení jeví jako klubko nesrozumitelností, protikladů a protismyslů, že se z té motanice točí hlava. Takhle jsem vlastně zápasil o každý svůj článek, studii i o své knížky. Pak, když to konečně vyjde, se mi to někdy líbí a jindy bych to nejraději přepsal všechno od začátku do konce. Teď se lopotím s přemýšlením o všednosti. Chtěl bych to nějak mládeži, která má mou knížku číst, říci tak srozumitelně, aby se v tom vyznala, a hlavně, aby se vyznala ve svém životě. Aby tam tu všednost dovedla oddělit od nevšednosti, ale hlavně také od poezie, která uvnitř té všednosti je přece snad skryta. Nebo si myslíš, že všednost je prostě taková, jaká je, a že ji žádným okrašlováním, a třeba i poezií, nepřeměníš? Že všední život tady prostě musí být a že jediné, co člověk může dělat, je smířit se s tím? Smířit se sám se sebou, se svou všední prací, svým všedním vztahem ke všemu, co ho obklopuje, a zůstat sám zcela všední, také však sobě odporný, nudný k sobě i ke každému druhému? Možná, že se mi podaří tu všednost ukázat. Ale zda se mi podaří ukázat, co je poezie života, to nevím. Co je to poezie, to každý najde ve slovníku. Ale co je poezie v životě, o tom ho žádný slovník nepoučí. K tomu nestačí nějaká poučka a definice. Život se nedá do žádných formulek spoutat.

  Zamysli se na chvilku nad svým životem a uvidíš, jak je svůj a originální, plný odklonů od pravidel a plný zákrut a odboček od linky, kterou sis sama sobě někdy načrtla. Kde je tedy měřítko krásy a poezie? Je vůbec nějaké objektivní měřítko? Jenže, když si otázku položíš takto, už tady na Tebe křičí nejpravější dogmatik, že vlastně neuznáváš objektivitu, objektivní hodnoty, a že přece tyto objektivní kvality existují atd. Udělají z Tebe subjektivistu a hned také odpůrce vševládné filozofie - a můžeš se jít pást. To se totiž stalo mnoha našim filozofům, které vyhnali z jejich míst a kteří se dnes skutečně musí živit nějakou manuální prací. Tak vidíš, myslet můžeš jen v mezích, které Ti někdo určí. Ale já si stejně myslím, že každá hodnota, a tedy i krása, je dvoustranná. Ta krása, třeba růže nebo bílá ruka, existuje objektivně, ale aby ji člověk uznal jako krásnou, musí k ní mít nějaký vztah. Musí k tomu přistoupit ten lidský, opravdu lidský vztah. A tak jsme zase u člověka, míry všech věcí! A jsme ovšem tím, že jsme tento názor vyslovili, zatraceni do horoucích pekel.

  Je to tak také s poezií života. Ta není dána tak, aby byla přístupná každému člověku. Jsou lidé, kteří jsou tak trochu vyšinutí z kolejí a kterým se ostatní smějí. Takový blázínek nebo blázen se raduje z první chudobky nebo vezme dívčí ruku do své a přitiskne ji ke své tváři. Jenže o těch bláznivých lidech já tam psát nemohu, ale musím to napsat tak, aby jimi chtěli být. Protože v tom vytržení z běžného života je právě cena poezie.

 

Home

About Jarmila

Books

Stories

Literary News

Literary Friends

 

Contact

What's Next

Příbĕhy